Doktore Tesia 2011an irakurri dut. Izenburua honako hau da: Emakume eta gizonen berdintasuna irakasleen formazioan: Gasteizko Irakasle Eskolaren kasua.


azala.pngGozatu Nunila López Salamero eta Myriam Cameros Sierra-ren ipuina irakurriz

nuestro cuento

Berdinak ala desberdinak??


Daniel Craig, travestido por los derechos de la... por Zoomin_Espana

Minimoen Taula:

Minimoen Taula, Bilgune Feministak duela urte batzuk ikastetxeek hezkuntza hezkidetzailea bermatzeko beharrezko minimoak jasotzen dituen 10 puntuko zerrenda da. Minimoen Taula, Euskal Hezkuntza Sisteman txertatzeko bitartekoa da, hain zuzen ere, hezkidetza eta genero ikuskera praktikatzen lagunduko gaituena.


MINIMOEN TAULA

1.- Edukiak: Emakumeen izaera eta ekarpena berreskuratu. Emakume ereduen presentzia bermatu.
2.- Materiala: Eduki sexista duen edozein materialaren bazterketa eta hezkidetzaileen erabilera bultzatu.
3.- Hizkuntza: Hizkuntza ez sexistaren erabilera.
4.- Espazioaren antolaketa: Espazio guztiak guztiontzako. Bereizkeria bultzatuko ez duen espazioaren antolaketa.
5.- Ikastetxearen antolaketa: Eremu zein maila ezberdinetan parekidetasunean oinarritutako emakumearen parte hartzea.
6.- Jarrerak: Hezkuntzako komunitate-kideekiko tratu bereizkeria eza.
7.- Baloreak: Hezkidetza eta beraz, parekotasuna bultzatuko duten baloreen sustapena.
8.- Ebaluaketa: Sexuaren araberako aurreiritzirik gabeko ebaluazioa.
9.- Harremanak: Hezkuntzako komunitate-estamentuen arteko parekidetasunean oinarritutako harremanak sustatu.
10.- Jarduerak – Prozedurak – Metodologia: Hezkidetza bultzatu eta bermatuko duen partaidetzarako metodologia.

Hona hemen Hik Hasi aldizkariko artikulu interesgarria, Euskal Herrik Bilgune Feministak 2009an kaleratu zuen Hezkidetza gidari buruzko informazioa ematen da bertan.
Hezkidetza gida: 50 galdera eta beste horrenbeste proposamen

Eta partekatzeko ipuin polit bat

Hemen dituzue hezkidetzari buruzko orrialde interesgarri batzuk:


Berdintasunaren aldeko urratsak
Zubiak eraikitzen hezkidetza taldea
Mujeres en red
Educastur: materiales para la observación y análisis del sexismo en el ámbito escolar
Género y didáctica de la educación física
Gender Loops: proyecto sobre perspectiva de género en la formación del profesorado de E.I.
UPV/EHU-N Euskeraren erabilera ez-sexistarako gida
Beste gida batzuk
Rostros de mujer: "Rostros de Mujer" ludoteka dinamiko eta elkarreragilea duen webgunea da. Jolasen bidez, ondo pasatzeaz gainera hedabideetan emakumeei buruz dauden estereotipoak ezagutu eta aztertzeko aukera izango duzu. Orrialde honen bidez, jarduera eta jolas desberdinak erabiliz, genero berdintasuna sustatu nahi da modu erakargarrian.