Ikasgai honen bidez honako gaitasun hauek garatzea espero dugu:


1.- Ikten eskola-erabilerari buruzko gogoeta sustatzea. IKTeei buruzko informazioa hierarkizatu eta antolatzea, CMap Tools Programa erabiliz kontzeptu mapak egiteko.
2.-Merkatuan salgai edo sarean eskuragarri dagoen hezkuntza-softwarea kritikoki ebaluatzea.
3.-. Aurkitutako informazioa gordetzeko, eta nahi ditugun programak eskuratu eta instalatzeko gaitasuna erakustea.
4.- Ordenagailuaren periferikoak -eskanerra, soinu-grabagailua, mikrofonoa, CD-ROMaren grabagailua, argazki /bideo kamara digitala-, eta Interneteko informazioa erabiltzea Hezkuntzarako baliabide multimediak sortzeko.
5.- Hezkuntzarako baliabide multimedia bat diseinatzeko lankidetzan aritzean, lana era egokian planifikatu eta antolatu.
6.- Hezkuntza-atari desberdinak ezagutu eta arakatu. WebQuest-aren egitura eta erabilerari buruzko informazioa bilatu, konparatu, eta sintetizatu gai jakin bati buruzko WebQuest bat egiteko.
7.- Norberaren edukiak sarean argitaratzea. Lankidetzan aritzeko sareak eskaintzen dituen baliabideak erabiltzea.
8.- Egindako lana ahoz taldearen aurrean defendatzeko gaitasuna

Gaitasun horiek garatzeko hainbat zeregin prestatu ditugu. Zuen esku egongo da (lan gehiago edo gutxiago eginez) hauek garatzea. Hemen duzue gutxi gora beherako kronograma bat, aste bakoitzean egin beharreko lana azalduz.


BIBLIOGRAFIA

OINARRIZKOA

Area, M. (2009) Introducción a la tecnología educativa. Universidad de la laguna: ebook.
Area, M. (2007) Algunos principios para el desarrollo de “buenas pràcticas” pedagógicas con las TIC en el aula, Comunicación y Pedagogía, nº 222 ,42-47*
Cabero, J. (2007) Tecnología educativa. Madrid. Mc-Graw Hill.
Cabero, J. (Coord.) (2006): E-actividades. Un referente básico para el aprendizaje por Internet. Sevilla: MAD-Eduforma
Castaño, C. y Llorente, M.C. (2007): La organización de los escenarios tecnológicos. La influencia de las TIC en la organización educativa. Madrid. McGraw Hill.
Castaño, C.; Maiz, I.; Palacio, G. eta Villarroel, J.D. (2008): Prácticas educativas en entornos Web 2.0. Madrid. Síntesis
Haur Hezkuntzako Curriculum Dekretua
Lehen Hezkuntzako Curriculum Dekretua
IKT eredua: ikastetxeen IKT eredua
ROMERO TENA, R. (2006) Nuevas Tecnologías en Educación Infantil. Sevilla, Ed. MAD


SAKONTZEKO
Adell, J. (2004) Internet en la educación: Nuevas tecnologías y recursos didácticos. Comunicación y pedagogía 23-29
Castells, M. (1996) La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red. Alianza: Madrid.
Cebrian De La Serna, M., Ríos Ariza, J.M. (2000) Nuevas tecnologías aplicadas a las didácticas especiales. Madrid: Ediciones Piràmide.
Martínez-Arbelaiz, A., Correa Gorospe J. M. , Txoperena, E. (2006) Aprendizaje intercultural con el correo electrónico. Cuadernos de pedagogía, 356, 32-35
FERRES, J. (2000): Educar en una cultura del espectáculo, Barcelona: Paidós.
Ferrés, J. y Marqués, P. (coords.) (2003). Comunicación educativa y nuevas tecnologías. Praxis. Barcelona.

ALDIZKARI ELEKTRONIKOAK
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación
Octeto. Canal digital de Tecnología Educativa
Quaderns Digitals
Edutec
Comunicar
Comunicación y Pedagogía

INTERNETEKO HELBIDE INTERESGARRIAK

Eskola 2.0 ataria
PORTAL DE APOYO A LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA DOCENCIA
http://4teachers.org/
PORTAL EUROPEO DE e-learning
http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home
INSTITUTO SUPERIOR DE RECURSOS Y FORMACIÓN EN RED DEL PROFESORADO
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion_profesorado/
ELKARREKIN
www.elkarrekin.org/
ENCICLOPEDIA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA
http://balboa.unex.es/crai/personal/evte.htm
EDUTEKA
www.eduteka.org
PÁGINA DE MANUEL AREA
http://webpages.ull.es/users/manarea
PÁGINA DE PERE MARQUÉS:
http://www.pangea.org/peremarques